Blog
Blog

Hoe automation en AI de wereld van IT-audits transfomeren

Hoe automation en AI de wereld van IT-audits transfomeren

Automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) zijn krachtige tools voor IT-auditors. Ze besparen tijd, verbeteren de kwaliteit en bieden andere voordelen.

Automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) zijn krachtige tools voor IT-auditors. Ze besparen tijd, verbeteren de kwaliteit en bieden andere voordelen.

Etienne Schraven

8 mrt. 2024

Gekopieerd

Met automatisering kunnen repetitieve taken geautomatiseerd worden, terwijl AI helpt bij het identificeren van patronen en trends in gegevens. Dit stelt auditors in staat om efficiënter te werken, nauwkeurige inzichten te verkrijgen en bij te blijven met technologische ontwikkelingen. Door automatisering en AI te omarmen, kunnen auditors hun werk naar een hoger niveau tillen.

Bespaar tijd en inspanning

Een van de meest significante voordelen van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) in IT-auditing is dat het zowel auditors als hun cliënten enorm veel tijd en inspanning kan besparen. IT audits zijn complex en tijdrovend, en vereisen dat auditors enorme hoeveelheden gegevens doorlopen om potentiële risico’s en problemen te identificeren. IT-auditors hebben de volledige medewerking en aanwezigheid van systeembeheerders van hun cliënten nodig, waardoor de taken nog arbeidsintensiever worden. Met automatisering en AI kunnen auditors veel van de repetitieve en tijdrovende taken automatiseren, zoals gegevensverzameling en -analyse, waardoor ze kostbare tijd en inspanning besparen, zowel voor henzelf als voor (de systeembeheerders van) hun cliënten.

Automatiseringstools zoals Easy2audit kunnen automatisch systemen in de IT-infrastructuur van een organisatie controleren en beveiligingsrisico’s en kwetsbaarheden identificeren. Dit bespaart auditors de tijd en moeite die nodig zijn om de infrastructuur handmatig te onderzoeken, zodat ze zich kunnen concentreren op meer kritieke taken, zoals het analyseren van de resultaten en het bepalen van passende acties. Een volledige handmatige IT audit van een Windows Server-systeem kan bijvoorbeeld snel 8 uur in beslag nemen voor zowel de IT-auditor als een systeembeheerder. Het volledige proces met een tool zoals Easy2audit kan binnen enkele minuten worden voltooid.

Kunstmatige intelligentie ontwikkelt zich snel, zelfs in de afgelopen maanden zien we enorme ontwikkeling. Waar AI specifiek geschikt voor is, is het vinden van patronen en relaties in grote hoeveelheden gegevens zonder dat statistische modellen vooraf door onderzoekers gespecificeerd moeten worden. AI is echter afhankelijk van wat het eerder heeft gezien; hoe beter het “getraind” is, hoe beter het zal presteren. Het vergt veel data om een AI goed te trainen, dus dit is iets waar onze branche naartoe moet werken. In IT auditing kunnen we steeds grotere datasets opbouwen die AI helpen om risico’s nauwkeurig te berekenen en waarschijnlijkheden van ongewenste (cyber) gebeurtenissen te voorspellen.

In eenvoudige bewoordingen, wanneer een AI goed is getraind, kan men enorme hoeveelheden gegevens in een ‘black box’ stoppen en relaties tussen variabelen vinden.

Verbetering van de kwaliteit van IT audits

Automatisering en AI kunnen ook helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van het werk van IT-auditors. Door veel van de repetitieve taken te automatiseren, kunnen auditors het risico op menselijke fouten verminderen, wat een veelvoorkomend probleem is bij handmatige IT audits. Automatisering zorgt ervoor dat alle benodigde gegevens worden verzameld en geanalyseerd, waardoor er weinig ruimte is voor menselijke fouten. Bovendien kunnen met AI-aangedreven tools grote hoeveelheden gegevens snel en nauwkeurig worden geanalyseerd, waarbij risico’s en problemen worden geïdentificeerd die auditors mogelijk hadden gemist tijdens handmatige audits.

Bovendien kunnen automatisering en AI ook de consistentie van auditresultaten verbeteren. Menselijke auditors kunnen gegevens op verschillende manieren interpreteren, wat leidt tot inconsistente bevindingen. Met automatisering en AI wordt dezelfde data geanalyseerd met behulp van dezelfde algoritmen, waardoor consistentie in alle IT auditresultaten wordt gewaarborgd.

Andere voordelen

Naast het besparen van tijd en inspanning en het verbeteren van de kwaliteit van het werk, kunnen automatisering en AI andere voordelen bieden aan IT-auditors. Een van deze voordelen is dat ze auditors kunnen helpen bij het bijhouden van de snel veranderende technologieën. Met regelmatig opkomende nieuwe technologieën kan het voor auditors een uitdaging zijn om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Echter, tools die specifiek (en voortdurend) worden ontwikkeld voor auditing kunnen auditors up-to-date houden met de nieuwste technologieën, waarbij potentiële risico’s en problemen voor de nieuwste versies van bijvoorbeeld besturingssystemen worden geïdentificeerd.

Een ander voordeel van automatisering en AI in IT-auditing is dat ze auditors kunnen helpen bij het identificeren van patronen en trends in de gegevens. Dit kan bijzonder nuttig zijn bij het identificeren van mogelijke fraude of andere afwijkingen in de financiële gegevens van een organisatie. Door grote hoeveelheden gegevens snel te analyseren, kunnen auditors patronen identificeren die kunnen wijzen op fraude of andere onregelmatigheden.

Conclusie

Automatisering en AI zijn krachtige hulpmiddelen die IT-auditors kunnen helpen bij het besparen van tijd en inspanning, het verbeteren van de kwaliteit van hun werk en het bieden van andere voordelen. Automatisering en AI kunnen veel van de repetitieve en tijdrovende taken automatiseren, waardoor het risico op menselijke fouten wordt verminderd en de consistentie van auditresultaten wordt verbeterd. Bovendien kunnen ze auditors helpen bij het bijhouden van de snel veranderende technologieën en het identificeren van patronen en trends in de gegevens die kunnen wijzen op potentiële risico’s of problemen. Het is dan ook aanbevolen, en zelfs essentieel, voor IT-auditors om automatisering en AI te omarmen en ze in hun dagelijkse werkzaamheden te integreren.

*

Ontvang de laatste updates rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

*

Ontvang de laatste updates rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

*

Ontvang de laatste updates rechtstreeks in je inbox.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief